I løpet av den siste tiden har tyveri av kort fra postkasser økt med over 30 prosent, ifølge DnB NOR.

Sommeren er en yndet tid for identitetstyvene. Med økt bruk av kredittkort både i inn- og utland, samt aktiv informering via sosiale medier om hva vi gjør og hvor vi er, ligger forholdene godt til rette for ID-tyvene.

Vi nordmenn er vant til en oppvekst i et trygt samfunn der alle vil oss vel. Dette samfunnet er i ferd med å endres. Verden har kommet tettere på oss og vi reiser stadig mer ut i verden. Vi er derfor nødt til å legge på et lite filter når det gjelder vår omgang med personinformasjon.

Ifølge Christian Meyer i ID-tyveriprosjektet er det hovedsakelig to ting som kreves for å begå identitetssvindel: informasjon om hvem du er og et dokument som bekrefter dette.

Det ligger mye informasjon om oss på internett allerede; telefonkataloger, skattelister, Facebook, resultatlister fra idrettsarrangementer og mye mer.

Dette kan danne grunnlaget for å sette sammen en profil om deg. Får tyven i tillegg tak i fødselsnummeret ditt (fødselsdato+personnummer, 11 siffer) så er det en smal sak å bestille nye bank, kredittkort, opprette nye konti, opprette nye konti etc.

Kort og pinkoder sendes som oftest til din folkeregistrerte adresse. Har du kontroll på at ingen har skiftet denne? Har du låst postkassen så ikke uvedkommende kan hente ut pass, kort og pinkoder?