Så mange flyttet inn og ut av Melhus og Midtre Gauldal i fjor

foto