Dommen i saken mellom tidligere ansatt Frank Vidar Harstad og Norsk Kylling, ble offentliggjort tirsdag klokka 12.

I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett heter det at Norsk Kylling er frifunnet.

Frank Vidar Harstad er dømt til å betale 550.000 kroner i saksomkostninger. Han hadde krevd erstatning etter å ha blitt sagt opp fra en lederstiling i Norsk Kylling.

Dommen var enstemmig. Retten har kommet fram til at avskjeden var rettmessig, og at Harstad ikke har krav på erstatning. Sør-Trøndelag tingrett mener Harstad bevisst har ført Rema 1000 bak lyset.

Harstad ble ansatt hos Norsk Kylling i 1993. Ifølge dommen opplyste Harstad overfor Norsk Kylling, at han ønsket å fratre sin stilling som kvalitetsleder snarest mulig og senest 1. september 2009. Partene er uenige om Harstad faktisk fratrådte stillinga som kvalitetsleder.

19. desember i fjor ble Frank Vidar Harstad og driftslederen avskjediget av administrerende direktør Frode Marthinsen. Ifølge begrunnelsen for oppsigelsen av Harstad, hadde ledelsen ikke den nødvendige tillit til ham etter blant annet feilaktig deklarering på produktene. Rema 1000 skal ha krevd at Harstad ikke arbeidet med deres produkter. Norsk Kylling tilbød etterlønn til de to lederne som ble oppsagt, men dette godtok ikke Harstad som gikk til sak.

Harstad har anført at det ikke er riktig at han har anvendt og merket mekanisk utbenet kjøtt (MUK) i strid med gjeldende regler, at han skal ha hatt noe ansvar for eller kunnskap om påstått ulovlig videoovervåkning eller har pålagt medarbeidere å benytte avvikende råvarer.

Videre har han avvist at han har deltatt på kurs uten varsel, sendt injurerende varslerbrev eller uten grunn nektet å gi fra seg datamaskin eller mobil.

Harstad krevde erstatning for tre ganger årslønn, årslønna var på 1,3 millioner kroner. I tillegg ville han ha oppreisning.

Retten mener at Harstad skal betale 550.000 kroner i saksomkostninger. Advokat Fougner har lagt fram et krav på 2,25 millioner kroner samt krav om dekning av utgifter på 106.000 kroner. Dette kravet mener retten overstiger det som er rimelig og nødvendig i forhold til sakens karakter.

25 vitner har forklart seg for retten, og 3500 sider med dokumentbevis har partene til sammen lagt fram.