1. Hvilket parti tilhørte Midtre Gauldal-ordførerne Ola Birger Vagnild og

Oddbjørn Snøfugl?

2. Hvor mange kommunestyrerepresentanter er det i Melhus?

3. Redaktør og forfatter Gerd Søraa var formann i et politisk parti. Hvilket?

4. Hva heter utvalget som kontrollerer kommunestyrets virksomhet?

5. Hvem er leder for utvalg for helse og omsorg i Midtre Gauldal?

6. Hvor lenge satt Erling Bøhle som ordfører i Melhus?

7. Hvem var varaordfører i Midtre Gauldal før Bjørn Enge?

8. Hvilket parti representerer Sigmund Gråbak?

9. Hvilket parti representerer Harald Rognes?

10. I hvilket år er det kommunevalg neste gang?

Svar på julequiz

1. Senterpartiet

2. 37

3. Det Liberale Folkepartiet (1980-82)

4. Kontrollutvalget

5. Jorid Endal Bjørnevold

6. I åtte år (2003-2011)

7. Kristin Gunhildsøien

8. Høyre

9. Bygdefolkets Liste

10. 2015