Det blir pengepremier likevel på bilcrossløpet på Bollandsmoen 7. og 8. juni. Styret i NMK Melhus har dermed gjort helomvending i saken og lokker med store pengesummer til bilcross-vinnerne.

Saken startet som kjent med at NMK Melhus reklamerte med pengepremier opptil 12.000 kroner på løpene 7. og 8. juni, og nyheten lå ute både på NMKs egne hjemmesider og tronderbladet.no.

Men så grep styret inn og premiene ble trukket tilbake, og det ble lagt ut en beklagelse på klubbens hjemmesider. Dette ble likevel ikke siste siste runde i premiesaken, for på et ekstraordinært styremøte 13. mai snudde styret og bestemte seg for å ha pengepremier likevel.

- Utenforstående kan sikkert synes styret vingler på dette punktet, men vi mener vi gjorde det rette da de demokratiske prosesser ikke ble fulgt i denne saken, sier styret i en pressemelding. - Men etter videre gjennomgang og synspunkter fra førere og klubbmedlemmer, så har vi valgt å gå tilbake på de opprinnelige planer. Vi beklager de ulemper dette har ført til for medlemmer og førere til dette store løpet på Bollandsmoen. Styret i NMK Melhus ønsker førere og publikum vel møtt til et nytt løp på Bollandsmoen! sier styret for NMK Melhus.