På siste hovedutvalgsmøte fikk han et enstemmig hovedutvalg med på at det nå skal detaljplanlegges barnehageutbygging både på Støren og i Singsås.

Planleggingen skal ha som mål at politikerne får saken ferdig utredet på sitt bord slik at prosjektene kan bli innpasset i økonomiplanen for neste år og også bli realisert i løpet av 2005.

Ingen demper

Laugsand mener at også Midtre Gauldal er nødt til å ta innover seg signalene fra regjering og Storting som har forutsatt og stilt krav om at det skal bli full barnehagedekning i Norge i 2005.

I og med at det aldri har vært mer økonomisk gunstig å bygge og drive barnehager som følge av bedre tilskudd-og finansieringsordninger fra staten, kan ikke Midtre Gauldal stort lenger sitte på gjerdet og vente, hevder Laugsand.

Smertelig klar over

Forsetmoen?

Om Midtre Gauldal kommune vil makte et sånt løft som det man står framfor på Støren og i Singsås, tør ikke Laugsand å ha noen entydig og sikker oppfatning om i øyeblikket. Det viktige i denne omgangen er å få barnehageutbyggingen planlagt i detalj. Men han velger å tro at også Midtre Gauldal kommune må greie å nå den nasjonale målsettingen om full barnehagedekning i løpet av 2005. Noe annet vil være et nederlag som det vil være vanskelig å leve med.