Flere tusen rundt om i landet mangler fortsatt gateadresse, og det gir store utfordringer for ambulansetjenesten, Posten, taxinæringa og brannvesenet.

I Melhus er arbeidet med å gi innbyggerne gateadresse i gang, og stadig nye veinavn legges fram for offisiell godkjenning. Onsdag skal komite for liv og lære vurdere ti veinavn.

Disse er: Røddebakken, Vegvaktarvegen, Storsandvegen, Innleggsvegen, Lefstadvegen, Olderøyvegen,Sagbergvegen, Havdalsvegen, Stokkgjerdsvegen og Hollumslykkjvegen. Stedsnavnskonsulenten i Språkrådet har godkjent de sju første veinavnene, mens de tre siste må innom Statens kartverk. Ett av spørsmålene er om det heter Hollum eller Holem. Statens kartverk skal avgjøre om det heter Havdal eller Havdøl.