Det er et betydelig vedlikeholdsarbeid som pågår, noe som betyr at denne stasjonsbygningen skal stå også i fremtiden. Dette ikke minst ut fra at det finnes mye utstyr for signal og annet elektronisk utstyr i stasjonen på Lundamo, bekrefter eiendomssjef Jan Lutterloh i Rom og Eiendom, et selskap i NSB.

Lutterloh forteller at noe av panelet på sørsiden skal skiftes ut slik at profilen på bygget blir den samme på hele bygningen.

- Ellers kan vi si at det er et generellt vedlikehold som pågår, noe som innbefatter at også dører og vinduer er skiftet ut, ikke minst inn til venterom, opplyser Jan Lutterloh. Han sier til slutt at dette er også noe de reisende vil merke i form av et bedre rom å vente i ikke minst i den forestående årstid.