Stortingsrepresentant Ola Borten Moe (Sp) kommer fredag til Melhus videregående skole for å snakke om hvor viktig det er å bruke stemmeretten.

I 1,5 time skal han møte elever ved Melhus videregående skole, og talen vil ha demokrati som tema. Jorid Jagtøyen fra Melhus Senterparti, sier at han også vil ta opp at ungdom bør bruke stemmeretten sin. Under de siste valgene har det vært varierende valgdeltakelse, og interessen for å stemme under stortingsvalg ser ut til å være dalende.

Besøket er en del av Senterpartiets valgkamp, og Ola Borten Moe som for øvrig er barnebarn til tidligere statsminister Per Borten, har også vært på Hemne videregående skole for å møte ungdom.

- Vi ønsker også at Ola Borten Moe kan møte idrettsrådet for å ta opp banesituasjonen i Melhus. Det mangler baner i Melhus, sier Jagtøyen.

Ettersom hun regner med at det kan være vanskelig for idrettsrådet å møte Borten Moe midt på dagen, håper hun å få til et møte senere om banesituasjonen.