Forsikringsselskapet mener Skaun kommune er ansvarlig etter en vannskade i Buvika. Det mener ikke kommunen.

Sparebank1 Skadeforsikring har totalt betalt ut 133.681 kroner etter en forsikringssak i Buvika. Forsikringsselskapet mener grunnen til vannskaden er at kommunen har foretatt en feilkobling slik at det er blitt vanntrykk på et rør.

Ifølge Ole Martin Føll som er leder på driftskontoret i kommunen, er påstanden om feilkobling direkte feil.

– Den gamle ledningen det her er snakk om, er en ledning som i sin tid tilhørte Øra Vannverk, som var et privat vannverk, er svaret Føll gir til Sparebank1 Skadeforsikring.

Øra Vannverk skal ha søkt om kommunal overtakelse i 1987, noe som ble innvilget på visse vilkår i formannskapet. I saksframlegget fra formannskapet, går det ifølge Føll klart fram at vannledningen ikke er kommunal, og kommunen avviser derfor regresskravet fra forsikringsselskapet.