Hele 33 færre personer er i september i år registrert som arbeidsledige i Skaun sammenlignet med september i fjor. Kommunen har nå 27 arbeidsledige, og nedgangen fra fjorårets september er på hele 55 prosent. Dette betyr at bare 0,8 prosent av arbeidsstyrken i kommunen er ledige.

Fortsatt nedgang

Også i Melhus og Midtre Gauldal fortsetter nedgangen, om enn noe saktere. I Midtre Gauldal er nå 15 kvinner og 21 menn helt ledige. Det er en person færre en på samme tid i fjor, en nedgang på tre prosent. Melhus har til sammen 137 ledige, og det er omtrent likt fordelt mellom menn og kvinner. Dette er sju færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på fem prosent. Klæbu er den eneste av kommunene i vår oversikt som har fått flere arbeidsledige i september. Sammenlignet med september i fjor har ledigheten økt med 18 prosent, og 53 personer i Klæbu står nå uten arbeid.

Bygg og anlegg sliter

Finansmarkedene viser tegn til uro og det er tendenser til fallende boligpriser. Flere yrker har nedgang i ledigheten, mens det er en stor økning i bygg og anlegg, kan vi også se økning blant meglere og konsulenter samt innen butikk- og salgsarbeid. Dette er yrker i bransjer der konjunkturendringene først merkes, før de forplanter seg til andre bransjer, skriver NAV i en pressemelding. Til sammen 3019 personer i Sør-Trøndelag er nå helt ledige, en prosent mindre enn september i fjor.