- Arkitektene synes det er råspennende at husene ikke skal stå på et flatt jorde. Her kan ungene finne akebakker, og det er en kjapp kjøretur hit fra byen, sier distriktssjef Trond Rønningen.

300 mål

Firmaet var litt skeptisk i starten da de ble kontaktet av Melhus kommune etter at arealplanen var klubbet. De fant fort ut at området var mer kurant enn de trodde, og Rønningen er begeistret over mulighetene i det nesten 300 mål store området som ligger på vestsida av Gaula og drøyt to kilometer fra Rosmælen skole. 15 grunneiere er involvert, og Rønningen opplyser at noen av avtalene allerede er signert og de resterende er nært forestående. Det har vært jobbet med grunneierne ca et år og de har vært både samarbeidsvillige og løsningsorienterte. Advokat Frode Kvernrød har vært med i forhandlingene og bistått grunneierne.

Mange grunneiere

Fra Brannåsen er det mektig skue over Gauldalen og mot Vassfjellet. Rønningen rusler begeistret rundt i området sammen med ordfører Erling Bøhle, og de gleder seg over å se blåbærlyng og utsikten. Bøhle forteller om hans eget bosted på motsatt side av dalen, og ingen av dem tror folk vil kvie seg for å bygge her selv om området ligger noen kilometer unna Trondheim sentrum.

- Dette er et stort område. Vi kommer til å regulere hele området, og derfor var det viktig å få med så mange grunneiere som mulig. Når området er ferdig regulert er det naturlig å søke samarbeidspartnere på utbygginga slik at flere blir med og deler kostnadene som kommer med bygging av infrastruktur, sier Rønningen.

Millionene ruller

For en snakker ikke om småpenger når det gjelder utbyggingskostnader, og Rønningen slår fast at millionene vil rulle fort. Grunneiere skal ha oppgjør, og gang- og sykkelveien langs fylkesvegen må forlenges.

- Det må inngås en utbyggingsavtale med Melhus kommune som sier hvem som har ansvaret for hva hvordan de ulike kostnadene fordeles på det private og det offentlige, sier Rønningen.

Videre har Block Watne fått beskjed av Melhus kommune at det vil bli behov for egen kloakkledning fordi det er usikkert om det er kapasitet nok i dagens ledning. Den nye ledningen må tilkobles hovedkloakkledning som ligger i Kvål sentrum. Dessuten er det behov for en hovedvei og mindre vei i feltet, og vanlig kostnad er ca 10.000 kroner per løpemeter. Da blir det ti millioner kroner bare for en kilometer vei.

Etterlengtet

Ordfører Erling Bøhle er så glad for at Brannåsen ser ut til å bli en realitet at han personlig møter opp for å se på feltet sammen med Block Watne.

- Brannåsen er et ledd i vedtaket om å legge til rette for boligbygging sør i kommunen for å ta unna presset på sentrum, sier Bøhle som har fått mange spørsmål fra folk som lurer på om det ikke snart blir boligbygging på Kvål.

NYTT FELT: Distriktssjef Trond Rønningen og ordfører Erling Bøhle har stor tro på at folk vil bosette seg på Brannåsen.