Det kommunale bjørnejaktlaget i Midtre Gauldal er sendt ut etter at Fylkesmannen har innvilget fellingstillatelse på bjørn. Jakta pågår nå.

Fellingstillatelsen er gitt som skadefellingstillatelse, og kommer i tillegg til de to bjørnene som nylig ble felt.

Det er funnet fire sauekadavre, og rovviltkontakt Johan Olav Skinderhaug sier at det er ingen tvil om at de er drept av bjørn. Det er både lam og morsauer som er blitt ofre for bjørnen. På en av sauene er ørene avbitt slik at det ikke er vært mulig å finne merket som viser eieren av sauen. For de tre andre sauene er eieren kjent. Skinderhaug sier at kadavrene kan være noen dager gamle.

I helga ble det sett bjørn på Vagnildhøgda i Soknedal.

En saueeier sier at hun ikke har fått sove i natt fordi hun har vært så opprørt over dyrenes lidelser.

DREPT: Denne sauen ble funnet søndag, og tilhører Knut Ivar Skjærli som har tatt bildet.