Politiet i Skaun følger med på hva som skjer i grenda Jåren i Skaun kommune.

- Barneskolen der oppe er plaget med litt hærverk på kveldstid når mørket har lagt seg. Det er noen unger i barneskolealder som finner på en del tull når de kommer sammen. Vi har fått en henvendelse fra skolen, og vi jobber litt opp imot saken, forteller Thomas Staff ved Skaun lensmannskontor.

I samråd med skolen har politiet bedt dem om å forsøke å ordne opp i problemet selv ved å ta kontakt med foreldre til skoleelevene.

- Skolen har følere ute i grenda, forklarer Staff, som også ser dette problemet i sammenheng med hærverket som nylig ble utført på husmannsplassen Kringla i Skaun, og som eies av Egil Kastås.

Småbruket ligger tett i nærheten av Jåren-Råbygda skole, så det er ifølge politiet all grunn til å tro at det er de samme ungene som står bak.