Komite for teknikk og miljø i Melhus har avslått søknaden fra Flå snøscooterklubb som vil arrangere tur for eldre og uføre i Flåmarka 2.april. Klubben har søkt om å få arrangere en tur med inntil 25 snøscootere. Det er ikke første gang klubben arrangerer en slik tur og heller ikke første gang klubben får avslag.

Les også: Inviterer til scootertur

Godtar ikke søkeren

Årsaken er at politikerne mener at Flå snøscooterklubb ikke kan stå som søker, og at heller ikke idrettslag, private grupper eller familier kan ta på seg et slikt oppdrag.

Forskrifta

I stedet mener den enstemmige komiteen at en annen type organisasjon eller en helse- og omsorgsinstitusjon må være søker. Brit Eva Eidsmo som kom inn som vararepresentant for Maria Langland Eidstumo (Sp), satte fram forslaget om å gi avslag og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dersom en organisasjon eller en institusjon som oppfyller "Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy" sender inn en søknad i tide før turen 2. april skal gå, skal søknaden behandles av administrasjonen ifølge vedtaket i komiteen.

I forskrifta står det at tillatelse til gruppeturer med snøscooter ikke kan gis til idrettslag, snøscooterklubber eller lignende medlemsorganisasjoner. Bare helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner som har som hovedformål å hjelpe andre som Røde Kors, Lions og Rotary, kan søke ifølge forskrifta.