Den norske kraftproduksjonen var 22,7 TWh i andre kvartal i år. Det har ikke vært registrert så lav kraftproduksjon i andre kvartal de siste 15 åra, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kraftproduksjonen på 22,7 TWh er en nedgang på 15,1 prosent frå andre kvartal i fjor. Produksjonen i andre kvartal 2010 var den lavste i dette kvartalet i perioden 1995-2010.

- Den lave produksjonen i andre kvartal har sammenheng med lite vann i magasina i starten av kvartalet på grunn av en kald vinter. Lite snø i fjellområda ga i tillegg mindre tilsig enn normalt i andre halvdel av kvartalet, sier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE.

Nedgang i prisene

Prisene på kraft i Norge falt betydelig i andre kvartal sammenlignet med første kvartal, da kraftprisen til tider ble presset opp på grunn av stor etterspørsel etter kraft og lav tilgjengelig produksjonskapasitet i Norden. Mildere vær og mer svensk kjernekraft inn på markedet bidro til å redusere de nordiske prisene.

Til tross for prisnedgang fra første kvartal, var de norske kraftprisene i andre kvartal rundt 20 prosent høyare enn i tilsvarande kvartal i 2009. Norge hadde de høyeste prisene i Norden i andre kvartal i år. De høye kraftprisene bidro til å utløse import og dempe forbruket, slik at etterspørselen etter kraft ble dekket.

Kilde: Ntb