- Vi oppfordrer arbeidsgivere til å si ja når elevene spør om jobb

foto