Innad i sauenæringa er det delte oppfatninger om de ulike sauerasenes evne til å unngå rovdyrangrep. Spælsauen holdes av mange for å være den tøffeste i møtet med rovdyr. Den har et flokkinstinkt som gjør at sauene samles i en ring med lamma i midten. Eiere av spælsauer mener også at spælsauen springer raskere og hopper høgere enn den tyngre dalasauen.

Dalasauen er mer individualistisk, og mange mener den er mer utsatt for rovdyrangrep. Adresseavisen gjør et poeng ut av at sauen som jaget ulven på Rognes var en dalasau.

Les Adressa.no: Sauemamma jaget ulven til skogs

Les Trønderbladet: Sau jaget ulv

Spælsauen har smalere ansikt, og mer lodden ull, også på hodet.