Kledd i sort og med en alvorlig mine, gikk kvinnene i Melhus formannskap inn i salen kledd i 100 år gamle antrekk.

Den mannlige delen sperret opp øynene, og spurte om hvorfor de kvinnelige politikerne så så alvorlige og sortkledde ut.

- Det var slik da, forklarte kvinnene.

Anledninga er at det i dag er 100 år siden allmenn stemmerett ble innført. 11. juni 1913 fikk kvinnene endelig stemmerett, og det gjaldt også såkalte myrmenn (husmannsfolk). Tidligere måtte de som skulle ha stemmerett, ha eiendom. Først i 1913 fikk kvinnene stemme ved stortingsvalget.

Feiringa i Melhus startet i dag, og ordfører Jorid Jagtøyen ledet an i inntoget i formannskapssalen. Før møtet ble formelt satt, hadde formannskapet generalforsamling for Melhus næringsareal. Berit Wold Fjelle leste opp kvinnenes forsøk på å få stemmerett i 1890, men da var kvinnene ikke skikket ifølge mannlige politikere.

- Er det noen som stemmer imot, spurte ordfører Jagtøyen da formannskapsmøtet var formelt satt og sakslista skulle godkjennes.

I Melhus formannskap er 5 av 11 medlemmer kvinner, mens kvinneandelen i kommunestyret er 12 av 37.

Jubileet feires i Melhus med blant annet kulturkveld i Melhus rådhus torsdag kveld. Fredag samles lederne i Melhus kommune til lederseminar med likestilling som tema.

Bente Estenstad og Berit Wold Fjelle er på vei til plassene sine i formannskapssalen. Til høyre Jens Otto Havdal (Ap).