Tidligere kulturminister Hadia Tajik minnet gjentatte ganger om arbeiderhøvdingen Martin Tranmæls ord da hun var hovedtaler i Melhus under 1.mai-feiringa i Melhus sentrum.

- Kunnskap til få gir makt, kunnskap til mange gir frihet, var ett av sitatene Tajik tok fram.

Tajik sa også at vi skal lytte til Tranmæl.

- Fordi han bedre enn de fleste, forstod hva som danner grunnlag for frihet, sa Tajik.

I talen trakk Tajik blant annet fram kårene for fremmedarbeidere, og hun fortalte om faren som kom fra Pakistan på 1970-tallet. Faren kom til Norge uten penger og nettverk, og han kunne ikke norsk. Landet han kom til, har sterk fagbevegelse og Tajik berettet om at faren som ble sveiser, kom til ordnede forhold. Slik er det ikke for fremmedarbeiderne i De forente arabiske emirater. Det var det heller ikke for de snaut 400 kvinnelige fyrstikkarbeiderne som demonstrerte for å få bedre lønn og tilgang til såpe og vann for å vaske av seg det giftige fosforet de fikk på hendene fra fyrstikkproduksjonen.

Tajik framhevet kvinnenes deltakelse i yrkeslivet.

- Mange tror det er oljen som gjør Norge så rikt. Hemmeligheten bak rikdom og velstand er kvinnenes yrkesdeltakelse. Norske damers arbeid er mer verdt enn oljefondet, uttalte Tajik.

Etter talen som høstet mye applaus, fikk Tajik overrakt et fat med bilde av Martin Tranmæl, og fatet ble overlevert av Per Olav Skurdal Hopsø som ledet 1.mai-arrangementet.