Har sendt ut farevarsel: – Det blir ikke vindstille noen steder