Seks vil bli rektor ved Melhus videregående skole

foto