Fengslet mann etter beslag av våpen og mistanke om overgrep