foto
Nydalsbrua vil erstatte den gamle Sluppen bru, som i årevis har vært en flaskehals i vegsystemet i byen. Fra en smal tofelts bru over Nidelva, går man neste høst over til fire felt for biltrafikken, pluss at gamlebrua blir ombygd til gang- og sykkelbru. Foto: Ole Kristian Åset/Statens vegvesen

Et 55 meter høyt tårn er i ferd med å reise seg. Det er gode nyheter for pendlere