Her er vannet 10 minutter unna butikkgulvet: Kjøpmannen måtte ut i vannet med spettet

foto