Skjevdal har vært rektor i Soknedal siden 1978, men overlater nå stolen til Ragnhild Hammerås fra Støren.

Hammerås kommer fra en stilling som lærer på Støren barneskole. Hun sitter også i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og er leder av utvalg for oppvekst og kultur. Den nye jobben som enhetsleder i Soknedal lar seg ikke kombinere med dette ledervervet i oppvekst og kultur, og kommunestyret valgte mandag en ny representant til utvalget.