Det søkes om bygging av naust i Furruvika på Sagberget. Naustet er 24 kvadratmeter. Søknaden er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fordi området hvor naustet planlegges er regulert til friområde. Søkeren argumenterer at det er behov for naust ved idylliske Ånøya for å unngå regnvann i båten, samt å redusere risikoen for tyveri av båtmotorer.

Rådmannen i Skaun kommune går imidlertid mot bygging av naust. Han foreslår at søknaden, som blir tatt opp i plan- og miljøutvalget 6. mai, avslås blant annet fordi oppføring av et slikt bygg vil svekke arealplanens intensjon.

NAUST: Naust og issmelting ved Sagberget 15. april. Illustrasjonsfoto: Harald Danielsen