Det samme synet har Melhus formannskap, og det betyr at kommunen ikke automatisk bygger kunstgrasbane og friidrettsbane på Lundamo når nye Lundamo skole og barnehage skal bygges. I rådmannens oppgitte pris for Lundamo-prosjektet, inngikk kunstgrasbane og friidrettsbane, og dette var begrunnet både med at dette vil være en kompensasjon for mulig flytting av baner og at det vil være billigere å ta banebygging i samme slengen som skolen og barnehagen bygges.

Samtidig er det stort behov for å bygge kunstgrasbaner ellers i kommunen, og flere lag har ment at de står for tur. Utspillene fra idrettslagene er blitt lagt merke til av politikerne.

- Må bidra økonomisk

- Idrettsrådet må få si sin mening om idrettsanleggene. Lundamo IL må i den stand de er til, bli spurt om å bidra økonomisk. Mange baner står for tur, og da bør idretten bli enig om rekkefølgen. Det er litt spesielt i dette tilfellet at anlegg på Lundamo må erstattes. Dette kan bli en ekstramulighet for idretten, og vi må se helhetlig på hele kommunen, sier Krogstad.

Tirsdag skal kommunestyret behandle utbyggingsplanene på Lundamo, og går planene gjennom, er det klart for byggestart så fort det er praktisk mulig. Krogstad sier at idrettsrådet skal få mulighet til å uttale seg slik at kommunestyret har uttalelsen i hende før møtet starter tirsdag ettermiddag.

Ingen søknad

- Idrettsrådet innstiller på spillemidler, og de må ha en søknad for å kunne gjøre det. Det blir ikke sendt noen søknad for baner på Lundamo i år. Idrettsrådet må ta stilling til om andre lag skal prioriteres foran. Jeg har snakket med idrettsrådet, og vi føler at det er en god dialog, sier Krogstad.

Lundamo IL er enig i at idrettsrådet får komme med innspill i saken. I et brev til kommunestyret sier representanter for styret i idrettslaget at de mener det bør være mer enn en 11’er kunstgrasbane i kommunen. Det mener de er en fordel ikke bare for Lundamo idrettslag, men også for idrettslagene rundt Lundamo.

- Vi mener derfor at Melhus kommune nå har en unik mulighet til bygging av 11’er kunstgras da det nå foreligger et regulert område til formålet på Lundamo, skriver leder Bjørn Ketil Hovin og styremedlem Grete Svegård Nikolaisen.

De ønsker også at det blir bygd en idrettsbane med seks løpebaner, og at disse får tartandekke. Dette mener de vil være et løft både for idrettslaget og kommunen generelt. Lundamo idrettslag har aktiv friidrettsavdeling.

I gymsalen som er planlagt i nye Lundamo skole og barnehage, håper laget at det blir lagt til rette for alternative aktiviteter som dans, squash, klatring og taekwondo.

Lundamo idrettslag tilbyr seg å bidra med dugnadsarbeid og økonomisk bidrag. Sistnevnte er ikke tallfestet.

FLYTTES; Baneanlegget der Lundamocupen ble arrangert i sommer, kan komme til å forsvinne, dersom arealet blir brukt til ny skole.