- Plassering av bomstasjoner nå er ikke tema i det hele tatt, sier ordfører Erling Bøhle.

Arbeiderpartiet er positiv til bompengefinansiering, og ser at det er flertall for det i Midtre Gauldal. Der er diskusjonen allerede i gang om hvor bomstasjonene skal stå. Bøhle mener at situasjonen er en annen i Midtre Gauldal fordi det der allerede foreligger planer og ifølge Bøhle en fastsatt trase.

- Det ville være helt absurd å si at vi vil ha en bomstasjon ved Gammelelva når veien kan havne oppi Flå, sier Bøhle.

Ny E6 er ikke nevnt i forslag til Nasjonal transportplan, men Bøhle viser til at planen skal rulleres om fire år. Bøhle ivrer for at sentrale politikere må påvirkes til å ta med hele strekningen fra Melhus og gjennom Midtre Gauldal.