Vil skifte navn på selskapet som utvikler Støren Sør