Fortvilet ordfører ønsker raskere utbygging av ulykkesstrekning på E6

foto