Flyttet høyspentkabler i Melhus og passer på strømforsyninga