I fjor fikk 50 000 norske bileiere en parkeringsbulk. Trange parkeringshus og større biler må ta noe av skylda, skriver NAF-bladet Motor. – Parkeringshusene er alt for trange, sier André Fimreite, seniorrådgiver i NAF.

Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at bilskadeutbetalingene økte fra 266 millioner kroner i 2005 til 358 millioner kroner i 2007.

- Trolig er dette bare toppen av isfjellet, sier Fimreite. – I tillegg til de skadene som forsikringsselskapene registrerer, kommer flere tusen skader som er så små at bileierne tar kostnadene selv.

Det er flere årsaker til den kraftige økningen de siste årene. Bilene blir større og parkeringshusene trangere, vi er mer stresset og uoppmerkomme, snakker i mobiltelefon og lar oss distrahere på andre måter.

- I tillegg har det vært en stor økning i verkstedprisene i denne perioden. Da blir hver skade dyrere å reparere og terskelen for å ta skaden på forsikringen lavere, uttaler André Fimreite.

Mens gjennomsnittsprisen for en skade der to biler kolliderer ligger rundt 15 000 kroner per bil, koster en typisk skade på en parkert bil eller en ryggeskade rundt 7000 kroner. Har du lav bonus, lønner det seg dårlig å ta en sånn skade på forsikringen.

– Når skader på parkerte kjøretøyer og skader ved rygging utgjør nesten 30 prosent av alle skader på kjøretøy i Norge, er dette i ferd med å bli et stort problem, sier Fimreite.