Melhus kommunestyre kjemper for å få bygd ramper slik at kjørende til og fra Søberg kommer seg ut på ny E6 uten å måtte ta store omveier. Så langt har politikerne ikke fått klarsignal, og foreløpig ligger avkjøringsrampene nordfra dårlig an.

Vegvesenet drøyer med ei avklaring fordi Peter Skjerdingstad har levert inn klage på brua over E6 som kommer inn på hans eiendom, og på saksbehandlinga. Klagen ligger hos Fylkesmannen, og vegvesenet mener at dersom han får medhold, kan det ikke bygges av- og påkjøringsramper for Søberg. Vanligvis tar det noen måneder før Fylkesmannen gir svar. Knag sier at vegvesenet vil ha ei avklaring på dette før de gir svar på rampene.

I tillegg ser vegvesenet for seg at det trengs ei mindre reguleringsendring, og det kan ta tid ¿ kanskje ett år ifølge vegvesenet. Knag tviler på at vegvesenet rekker å bygge rampene samtidig som at E6 bygges ettersom traseen Kuhaugen-Skjerdingstad skal være ferdig i høst.

- Vi har ikke gitt avslag, men hvem skal bære kostnadene, spør Knag som viser til at IKEA betaler 23 millioner kroner for midtdeler.

Han foreslår derfor at næringslivet kommer inn, og spesielt dersom Hofstad leir blir tatt i bruk som næringsområde.

- Vi har sagt at ut fra dagens behov, er det ikke bruk for rampene. Først må det avklares hvor stor aktivitet det blir på Hofstad og Søberg, sier Knag.

Bom til Støren

Prosjektleder Gunnar Knag sier at en milliard kunne ha skaffet ny vei, og at bilistene kunne ha tatt halvparten av regninga. Han ser for seg at ny E6 gjennom Sør-Trøndelag kan realiseres når trondheimspakken er ferdig. I 2005 skal bilister til og fra Trondheim være ferdig med å betale bompenger, og da ønsker vegvesenet at bomstasjonen flyttes til Klett for å fortsette innkreving for ny E6.

- Det er utopisk å tro at en skal få ny vei uten bomstasjoner, sier Knag.

Melhus-E6 kunne ha vært ferdig i år

Aktiviteten på ny E6 er tilsynelatende heller liten, og det er bevisst og planlagt, opplyser prosjektleder Gunnar Knag i Statens vegvesen. Til sammenligning er det voldsom aktivitet på ny E39 der 350 personer er i sving og anleggsmaskinene går for fullt.

- Vi kunne ha kortet ned byggetida med ett år, men vi gir tid til at folk kan komme seg ut av husene. Skulle vi ha blitt ferdig før, måtte vi ha hatt større årlige bevilgninger og hardere kjør på utflytting, sier Knag.

Til høsten åpnes parsellen Kuhaugen-Skjerdingstad, og samtidig kunne hele E6 vært ferdig om det hadde kommet mer penger fra Stortinget per år. I stedet må bilistene vente enda et år før de kan kjøre på strekninga Kuhaugen-Jaktøya. For huseiere og bedrifter betyr drøying av tid mer rom for å få opp nye bygg.

Neste år starter veibygginga på norddelen for fullt.