Et enstemmig fellesråd i Melhus har vedtatt å la kantor Bjørn Vevang beholde jobben. Samtidig har de gitt ham en skriftlig advarsel.

Torsdag kveld møttes Melhus kirkelig fellesråd der saken om kantorens framtid i Melhus var ett av punktene. Saken ble behandlet som personalsak og var lukket. Fredag ville ikke fungerende leder Sigmund Gråbak eller kirkeverge Kurt Rylandsholm offentliggjøre vedtaket, og de påberopte seg utsatt offentlighet. Mandag morgen gjentok kirkeverge Kurt Rylandsholm dette overfor Trønderbladet, og han henviste til at kantoren først skulle bekrefte at han har mottatt brev om vedtaket.

Et par timer senere bestemte kirkevergen seg etter samtale med Gråbak, å offentliggjøre vedtaket. Der heter det at kantoren får en skriftlig advarsel. Det vises i vedtaket til forhåndsvarslet datert 21. desember og et drøftingsmøte 14. januar.

- Hva går advarselen ut på?

- Det kan jeg ikke kommentere, sier Sigmund Gråbak.

Gråbak ønsker ikke å uttale seg om kantoren er pålagt å samarbeide.

I tillegg har fellesrådet vedtatt å holde et åpent møte om orgelsaken 27. februar.

- Det blir et informasjonsmøte der fellesrådet får presentere fakta, og det vi har vedtatt. Da blir det vår versjon, sier Gråbak.

Kantor Bjørn Vevang sier at han ønsker å komme tilbake til jobben som kantor så fort som mulig. Han er fortsatt sykemeldt, og har vært det store deler av det siste året.

- Jeg har aldri vært ute i hardt vær i arbeidslivet før, og har aldri fått noen advarsler tidligere, sier Vevang.