Majoriteten av de danseglade er kvinner, men også noen få menn er med på ringdansen.

- Vi ønsker oss gjerne flere menn, forteller instruktør Mary Søbstad-Eide.

Hennes mann, Bjørn, er med som diskjockey og reservedanser om det ikke går opp med antall dansere.

Seniordansen har en utpreget sosial profil, og den er utformet på en måte som gjør den velegnet for eldre mennesker.

Se flere bilder.