Stoppet vinglete trailer: - Han hadde vært i retning grøfta flere ganger