– Det som alltid vil stå fast er at vi ønsker å være en møteplass for bygdekvinner