Over 200 møtte opp - avlyste fakkeltoget og sprakende bålpanne

foto