Nå har fylkespolitikerne åpnet døra enda mer for boligbygging på Kvål

foto