I den landsomfattende undersøkelsen svarer elever anonymt på spørsmål om trivsel, elevdemokrati, fysisk læringsmiljø, mobbing, motivasjon og faglig veiledning. Undervisningsmyndighetene har rangert svarresultata og konkludert med hvor ungdomsskoleelevene svarer det er best trivsel. Beste skole i landet var Tydal som fikk 40,5 poeng. Tre plasser under ligger Budal ungdomsskole med 40 poeng. Elevene er ikke overraska:

- Nei det er vi egentlig ikke. Det er ganske få elever og alle kjenner alle. Alle er gode venner.

- Hva trur dere er grunnen til at skolen gjør det så bra?

- Alle er greie med hverandre og ingen plager noen.

- Vi er ikke så veldig mange. At vi er så få gjør at vi blir godt kjent og nært knytta til hverandre, forteller elevrådsleder Anders Budal og Ingrid Bjørkan Røttum.

- Heilt supert å være elev her

Budal ungdomsskole har til sammen 21 elever. Det meiner de unge sjøl er en av styrkene til skolen:

- Heilt supert å være elev her. Det er rett og slett bra miljø og lite bråk i timene. Når en er ti personer i klassen så blir det ganske rolig og en lærer veldig mye, forteller Anders som går siste året og Ingrid som går i 8. klasse. Det blir ikke like bra med større klasser:

- Jeg gikk to timer på Støren i 8. og det var noe heilt anna. Jeg sier ikke at det var dårlig, men det var et annerledes miljø med mindre lærere, forteller elevrådslederen.

- Budal er en relativt liten skole. Kan det bli for lite?

- Det er greit å være en gjeng og ikke flere der det er noen som ikke får være med. Det blir ikke for lite her. Det er noen av det som gjør det bra.

Kan bli nedlagt

Mandag 27. oktober skal kommunestyret avgjøre om ungdomsskolene skal sentraliseres til Støren.

- Hva tenker dere om at skolen kan bli nedlagt?

- Det er heilt forferdelig egentlig. Først må vi sitte en halvtime i Buss til Støren og så er det mange en ikke kjenner. Det vil ta nesten en time med reising hver vei for enkelte.

FORNØYD: - Heilt supert å være elev her. Det er rett og slett bra miljø og lite bråk i timene. elevrådsleder Anders Budal og Ingrid Bjørkan Røttum.