Pårørende har meldt fra til Melhus lensmannskontor at utenlandske blomsterselgere har trengt seg inn i en leilighet i Kroa eldresenter.

Den eldre kvinnen klarte ikke å stoppe blomsterselgeren som kom fredag. Da han forlangte penger, oppdaget kvinnen at pengeboka var tom, og hun mener at blomsterselgeren hadde tatt pengene. Et mindre pengebeløp skal ha forsvunnet. Dette er nå meldt fra til lensmannskontoret. De pårørende sier at døra til leiligheten heretter vil bli stående låst hele dagen.

- Dette minner oss om at det er viktig å være litt skeptiske til folk som oppsøker en på døra. Jeg ber folk være oppmerksomme på dørselgere, sier lensmann Monica Brækken.