Den gamle Prix-butikken på Ler blir nå revet, og de siste dagene har det vært hektisk arbeid for å få tømt butikken.

- Det skal bli utrolig godt. Det har vært tungvint å drive butikken, og nå får vi en topp moderne butikk, sier butikksjef Robert Kant.

Søndag møtte 18 ansatte inkludert driftssjef og vaktmester, opp for å tømme butikken.

- Det gikk utrolig fort. Storparten av varene er flyttet over til nybutikken, mens kjøle- og frysevarer er fraktet til butikken på Lundamo, sier Kant.

Nybutikken som tar form bak den gamle butikken, åpnes 1. juli og i mellomtida er det altså ingen butikk på Ler ettersom gammelbutikken rives før den nye er ferdig. Bak gammelbutikken tar nybutikken form.