Bente Kaasen Enlid og Budal bygdeutvikling arrangerte opplysningsmøter om narkotika: - Det nytter ikke å tie dette i hjel, dette må gripes fatt i.

- Jeg fikk høre det at det var en ungdom på Støren som hadde fortalt at det var enklest å reise til Budalen om skulle få tak i narkotika. Da holdt jeg på å dette av stolen. Nå veit jeg i ettertid at de personene det var snakk om, har flytta. Likevel så sier det meg at det finnes narkotika i kommunen, forteller Bente Kaasen Enlid.

Finnes over alt

Den nye tendensen er at det har blitt registrert narkotikabruk over alt i kommunen, ikke bare på Støren. Hasj og amfetamin er mest utbredt. Politiet forteller at det imidlertid er relativt lite narkotika i Midtre Gauldal kommune. Det er ingen av bygdene som peker seg ut som verre eller bedre enn andre.

- Vi tok opp dette i bygdeutviklinga, og kom fram til at vi hadde to valg. Vi kunne lukke øynene og håpe at det går over av seg sjøl. Eller, vi kunne velge å gripe fatt i det, forteller Bente Kaasen Enlid. Før jul arrangerte Budal bygdeutvikling, ungdomslaget og foreldregruppa et infomøte om narkotika. På grunn av ønsker ble det arrangert et nytt møte forrige uke.

- Barn gjør som voksne

På møtet holdt natteravn og politimann Stein Brattset, Torill Rønning som er mor til overdosedødsoffer og Maria Skrydstrup fra MOT, foredrag. Bente Kaasen Enlid forteller et viktig poeng fra foredraget er at barn og unge gjør som foreldrene:

- Voksne er viktig som rollemodeller. De unge gjør ikke som vi sier, men de gjør som vi gjør. Det biter ikke på ungdommen om du forteller at alkohol er farlig, om du sjøl slenger beina på bordet og tar fram brennevinet til fotballkampen eller fredagskvelden.

- Det er ikke bare narkotika som er et problem, men også fyll. Dette er en flott mulighet å tørre å snakke om hvordan alkohol blir brukt, forteller den engasjerte budalingen. Hun har ett ønske:

- Jeg håper flere blir natteravn. Det er veldig viktig med voksne som er til stede og bryr seg.

BEVISSTGJØRE: Bente Kaasen Enlid i Budal bygdeutvikling meiner folk må åpne øynene for at det brukes narkotika over alt i Midtre Gauldal.