Peter Mikael Høvik (Frp) er nestleder i utvalg for tjenesteyting, og tror på gevinst både økonomisk og menneskelig ved å utvikle et helse- og rehabiliteringstilbud for eldre i Spania. Trondheim kommune planlegger å bygge et helsehus på Costa Blanca-kysten i Spania, og markedsfører noen av plassene for salg. Hosen mener Klæbu kommune bør benytte muligheten, mens flertallet i utvalget ønsker ytterligere utredninger, særlig rundt økonomiske forhold.

Eldrerådet i Klæbu støtter forslaget om kjøp av behandlingsplass i Spania.

Illustrasjonsfoto