Denne uka er elever i ungdomsskolen og videregående skole i gang med internasjonal uke der Operasjon Dagsverk er den store dagen.

Lundamo ungdomsskole er med på Operasjon Dagsverk (OD) for første gang på mange år. Elevene har dannet en komité der Stine Andersen (15) er leder. Hun forteller at komiteen har lagt opp til et opplegg gjennom uka, og at mange av de rundt 280 elevene skal ut og yte et dagsverk til inntekt for unge i Guatemala, Honduras og Nicaragua.

For selv om utdanning er en selvfølge i Norge, er det slett ikke slik at barn og unge i andre land får det. I noen land har det vært krig slik at mange ungdommer ikke har kunnet gå på skolen. Andre steder blir barn og unge holdt hjemme fra skolen fordi de må jobbe. Inntektene fra OD skal også gå til å bekjempe klimaproblemer.

Greit med arbeid

- De fleste av elevene har fått seg arbeid. Vi har eget opplegg på skolen for dem som ikke vil jobbe, sier Stine.

Alle i komiteen har fått seg jobb, og Stine skal ta et dagsverk hjemme. For å unngå for stort press på lokale bedrifter på Lundamo og de stedene som elevene på ungdomsskolen er fra, har komiteen ordnet det slik at de tre trinnene har hver sin arbeidsdag. Et dagsverk for ungdomsskoleelever skal minimum koste 200 kroner.

- Det er bra at ungdomsskolen involveres, sier Marit Kristine Ler i OD-komiteen.

Internasjonal dag på Støren

De rundt 300 elevene ved Gauldal videregående skole på Støren skal ha internasjonal dag denne onsdagen i forbindelse med Operasjon Dagsverk.

Ingrid Skavern, leder for internasjonal dag, forteller at elevene skal ha ulike aktiviteter som frokost, foredrag, fotball, keramikk, veggavis, sang og dans. Utpå dagen skal elevene ha framføring i aulaen. Torsdag har elevene OD-dag, og de fleste har skaffet seg arbeid. For dem som ikke vil være med på OD-dagen eller ikke har arbeid, blir det eget opplegg på skolen.

OD-KOMITEEN: Stine Andersen (leder og foran t.v.), Marit Kristine Ler, bak f.v. Anna Hovin, Malin Rofstad Berg.