- Nærhet til kundene er viktig for oss, sier banksjef Hans Halle-Knutzen i SpareBank1 avdeling Melhus. Avdelingskontoret er renovert og har fått flere ansatte. I tillegg har Eiendomsmegler1 etablert seg i de samme lokalene.

Banken og meglerkontoret har tilhold i Melhustorget, og i går var det markering av at EiendomsMegler1 har etablert avdelingskontor. I tillegg har det foregått full renovering av første etasje.

Fortsatt kasse

De mange elektroniske løsninger for banktransaksjoner ser ikke ut til å ha minsket folks behov for personlig kontakt med banken. Banksjef Hans Halle-Knutzen sier at de ikke har planer om å legge ned verken kasse eller avdelingskontoret i Gauldalen. Fortsatt skal kassen være åpen fem timer daglig. I går var det stor tilstrømning av kunder som hadde ulike ærender.

Bemanninga i melhuskontoret er styrket med en ansatt. Nå er det seks ansatte innen personmarkedet, en på bedriftsmarked og fire på meglersida.

Relasjoner

- Vi ser at det er viktig å stille et komplett tilbud, sier Halle-Knutzen. Han tok over etter banksjef Anders Grønning, og den nye banksjefen har tidligere jobbet i EiendomsMegler1. Han har ansvar for de fem bankkontorene på strekninga Melhus-Røros.

Les mer i Trønderbladets tirsdagsutgave!

DELER LOKALER: De fire ansatte ved EiendomsMegler1 har kontorplass i andre etasje og rett over banken. Fra venstre statsautorisert megler og faglig leder Jørn Nordhus, avdelingsleder Vidar Rognes, megler Stian Søreng og saksbehandler Bjørg Svenkerud.