Trengsel: Det er ofte trengsel og konkurranse for å komme til ekspedisjonen ved legekontoret på Støren. Med kølappsystem vil det bli en annen og bedre situasjon, ikke minst for eldre og folk som er bevegelseshemmet, slår Ingvar Bjerkenås og Henrik Presthus fast.