Styret ved Rødde Folkehøgskole opplyser at Kåre Rein (42) fra Melhus er tilsatt som ny rektor ved Rødde folkehøgskole.

Rein har tidligere vært ansatt som lærer og inspektør ved skolen i til sammen 16 år. Han kommer nå fra stillingen som inspektør ved Sørborgen skole i Klæbu. Han tiltrer stillingen fra 1. august.

Rein overtar etter etter Jan Arne Bremnes (60)  som har vært rektor siden 2009.

Mona Bollandsås spilte inn plate på Rødde