I et brev til rektor skriver foreldre at ¿Listen¿ og ¿Årets liste¿ må opppfattes som mobbeliste. De krever at det aldri mer publiseres ei slik liste. Foreldrene påpeker at det generelt i samfunnet arbeides for å fjerne mobbing fra skole og arbeidsliv, og at mobbing er alvorlig.

Da rektor mottok brevet fra foreldrene, grep han straks inn.

Tankeløshet

Han kommer til å følge med på russens hjemmeside, og han tror den vil være ryddig heretter. Det var på russens hjemmeside www.melhusruss.kicks-ass.org at det var lagt ut lister med 10 navn på første- og andreklassinger som tredjeklassinger ikke likte. På diskusjonssidene har det vært debatt om dette var riktig, og elever har kalt opplistinga for mobbing.

Beklagelig

Han har en viss aning om hvem som står bak listene, og han lurer på de har fått tilgang til internettsidene ved å få noen i styret til å legge navnene ut. Styret skulle til å ta opp saken da rektor grep inn.

- Vi har nå fått fjernet lista, og styret har vedtatt at slike lister ikke skal forekomme på internett, i russeavisa eller som oppslag, sier Grønning Øyan som har møtt blandede reaksjoner blant elevene på listene.

RYDDET OPP: Russepresident Rune Grønning Øyan sier at han ble klar over ”Listen” og ”Årets liste” først da de var lagt ut. Listene er nå fjernet.